FNRS spacer Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra spacer FNRS. Professioneel met paarden.
spacer
spacer
spacer

spacer

Op 9 januari organiseert de FNRS een algemene ledenvergadering voor de benoeming van de nieuwe ledenraadsleden. De voltallige ledenraad heeft zich opnieuw herkiesbaar gesteld. Tijdens de ALV op 9 januari vindt een verkiezing en benoeming van de ledenraad plaats. Aansluitend luiden we het nieuwe jaar in met een gezellige borrel!

spacer
spacer
spacer
   Ledenraad

Wat doet de ledenraad?
De ledenraad bestaat uit negentien leden en is het hoogste orgaan binnen de FNRS. Leden van de ledenraad zitten er voor het algemeen beleid van de vereniging en kunnen zelf besluiten nemen, zonder dat ze elke keer terug hoeven naar de achterban. Dit zorgt voor een slagvaardige structuur. Het is natuurlijk wel belangrijk dat de leden van de ledenraad weten wat er binnen de achterban leeft en dat de ledenraad een representatieve afvaardiging is van de leden.

De negentien beschikbare zetels zijn als volgt verdeeld: 

  • 2 zetels per geografische regio (4), in totaal 8 zetels
  • 4 zetels voor IST stallen
  • 3 zetels voor grote manegebedrijven (meer dan 60 stallingsplaatsen)
  • 3 zetels voor kleine/middelgrote manegebedrijven (minder dan 60 stallingsplaatsen)
  • 1 zetel voor verenigingen¬†

Waarom worden de leden opnieuw benoemd?
In oktober 2015 zijn nieuwe verkiezingen uitgeschreven met als doel in 2016 de nieuwe ledenraadsleden te installeren. Ieder lid heeft de kans gekregen zich kandidaat te stellen, waaronder de bestaande ledenraadsleden. Na deze kandidaatstellingsperiode zou, in fase 2, ieder lid worden gevraagd te stemmen op de kandidaten. Helaas heeft de uitnodiging slechts enkele aanmeldingen opgeleverd, allen bestaande ledenraadsleden.

Daarop is besloten dat de gehele ledenraad zich opnieuw kandidaat stelt voor de nieuwe ledenraad. Op deze manier hoeven de statuten niet gewijzigd te worden. In de bijlage vindt u een overzicht van de deelnemers.

spacer
   Aftreedschema

Waarom wordt er een algemene ledenvergadering georganiseerd?
Volgens de statuten dienen de kandidaten formeel gekozen te worden door de kiesgroep waartoe zij behoren. In de statuten staat vermeld dat hiervoor een bijeenkomst van de betreffende kiesgroep dient te worden gepland. Aangezien alle ledenraadsleden opnieuw herkozen moeten worden en er en derhalve voor iedere kiesgroep een verkiezing plaatsvind, is het belangrijk dat er alle leden de mogelijkheid hebben om te stemmen. Dat gebeurt tijdens de algemene ledenvergadering op 9 januari.

Tijdens deze vergadering kunnen de leden stemmen op de kandidaten. Als er geen tegenkandidaten zijn, wordt er middels acclamatie gekozen.

Hoe gaan we deze situatie in het vervolg voorkomen?
De statuten geven aan dat een ledenraadslid maximaal drie jaar in de ledenraad kan plaatsnemen waarbij twee verlengingen mogelijk zijn. In totaal dus maximaal negen jaar. Om te voorkomen dat over negen jaar een voltallige ledenraad moet worden vervangen is het verstandig om voor de huidige ledenraadsleden een aftreedschema te maken. Door twee ledenraadsleden per jaar af te laten treden, ontstaat er een geleidelijk aftreedproces. Dit aftreedschema vindt u in bijlage 2.

Wij hopen u te mogen begroeten op 9 januari. Na het officiele gedeelte gaan we verder met een gezellige borrel in het FNRS-kantoor, om het nieuwe jaar goed te beginnen!

   Meer weten?

Neem contact op met de Ondernemersdesk via 088 02 24 300 of stuur een e-mail naar ondernemersdesk@fnrs.nl

spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer

Neem contact met ons op Tel 088 02 24 300

spacer
spacer

Stuur een mail naar ondernemersdesk@fnrs.nl

spacer
spacer
spacer
© 2015 Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra. Afmelden voor deze nieuwsbrief.