FNRS spacer Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra spacer FNRS. Professioneel met paarden.
spacer
spacer
spacer

Jury_header.jpg

spacer

Als FNRS willen wij onze ondernemers en juryleden graag op de hoogte houden van de fiscale regelingen. Wanneer je als vrijwilliger of jurylid werkzaamheden verricht voor de FNRS of voor een FNRS Bedrijf, dan is de vrijwilligersregeling van toepassing. Deze regeling sluit aan op de voorwaarden die de Belastingdienst stelt en is bedoeld om (na)heffingen te voorkomen. Eind december is hierover gecommuniceerd naar juryleden en ondernemers. Abusievelijk is hierbij het onjuiste document meegestuurd. Daarom informeren wij u opnieuw over de regels die de Belastingdienst stelt aan de vergoedingen aan vrijwilligers en juryleden.

spacer
spacer

Vergoedingen voor juryleden 

spacer
   Vrijwilligersvergoeding

In het handboek loonheffing 2009 is vastgelegd welke onkosten- en/of reiskostenvergoeding vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen. Als de maximale normbedragen worden overschreden en niet kan worden aangetoond dat de vrijwilliger dit bedrag voor het vrijwilligerswerk heeft uitgegeven, is men over het gehele bedrag belasting verschuldigd.
 

Wie is vrijwilliger?
Volgens de Belastingdienst is een vrijwilliger een persoon die niet beroepshalve en op vrijwillige basis werkzaamheden verricht voor een organisatie of instelling die niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of voor een sportorganisatie, zonder dat hij daarvoor een reële arbeidsbeloning ontvangt. 
 

   Adviesschema

In dit schema staan de tarieven zoals deze door de Belastingdienst worden geadviseerd.

Juryleden

Vergoeding vanuit ruitersportcentrum

Jurylid FNRS proef

(Dressuur-, Spring-, FMD- en FMV proeven)

€ 4,50 per uur

Reiskostenvergoeding € 0,28 per km

Terugkomdagen jury

Geen declaratie

Jury zitcompetitie

€ 50,- (gehele dag)

€ 0,19 per km

spacer
   Vrijwilligersregeling

Word je vaak ingezet als jurylid of vrijwilliger en schat je in dat de vergoeding die uit de inzet voortvloeit hoger is dan € 150 per maand en hoger zal zijn dan € 1.500 op jaarbasis? Dan lopen jurylid en ondernemer een financieel risico bij de Belastingdienst. Om een naheffing te voorkomen, adviseert de FNRS om te werken met een vrijwilligersregeling voor juryleden die aansluit bij de voorwaarden van de fiscus. Deze regeling houdt het volgende in:

Vrijwilligersregeling met vergoeding Voor vrijwilligers geldt dat zij de werkzaamheden niet beroepsmatig verrichten. Hiervoor geldt de fiscale vrijwilligersregeling, namelijk € 4,50 per uur (€ 2,50 als je jonger bent dan 23), maximaal € 150 netto per maand en nooit hoger dan € 1.500 netto per jaar. Deze bedragen zijn het totaal van alle vrijwilligersvergoedingen, gedeclareerde kilometers (€ 0,28/km) en onkosten bij elkaar.

OF

Werkelijke kosten Je declareert uitsluitend een vergoeding van de werkelijke en in redelijkheid gemaakte kosten die bij de uitoefening van de functie noodzakelijk zijn, zoals kilometervergoeding; overnachtingskosten; verblijfskosten, dan mag dit fiscaal ongelimiteerd, indien deze kosten met bonnen aangetoond kunnen worden. Er wordt geen vergoeding betaald voor de uren die u als jurylid maakt.

   Vragen?

In dit document kun je alles nog een rustig nalezen. Vragen? Neem contact op met de KNHS 0577 40 82 90 of stuur een e-mail naar sportaanbiedersdesk@knhs.nl

 

spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer

Neem contact met ons op Tel 088- 02 24 300

spacer
spacer

Stuur een mail naar info@fnrs.nl

spacer
spacer
spacer
© 2015 Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra. Afmelden voor deze nieuwsbrief.