FNRS spacer Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra spacer FNRS. Professioneel met paarden.
spacer
spacer
spacer

pension.jpg

spacer

De FNRS heeft nieuwe contracten voor opfok- pension- en trainingstallen opgesteld, in samenwerking met Hekkelman Advocaten en Notarissen. Nieuw in deze overeenkomsten is de mogelijkheid om gebruik te maken van het recht op Vuistpand als extra zekerheid van betaling. De contracten zijn gratis te downloaden voor FNRS ondernemers en aan te passen aan uw bedrijf. In deze nieuwsbrief leggen we u uit hoe het vuistpand en de nieuwe contracten precies in elkaar zitten. 

spacer
spacer
spacer
   Vuistpand

Ondernemers worden steeds vaker geconfronteerd met wanbetaling en daarbij kan een contract met daarin opgenomen het zogenaamde vuistpand een uitkomst blijken.Met het vuistpand heeft u als staleigenaar het recht om bij wanbetaling het bij u gestalde paard openbaar te verkopen. Uiteraard moet u wel eerst de gebruikelijke nota’s en aanmaningen versturen. Blijven de betalingen desondanks uit dan heeft u met deze clausule dus een extra mogelijkheid om de vordering te innen.

Het is een vereiste dat zowel het paspoort als het stamboekpapier ter hand worden gesteld aan de staleigenaar. Vooral het afgeven van het stamboekpapier  kan mogelijk onwil oproepen bij de eigenaar van het paard. In dit geval kan men een kopie maken of in het uiterste geval alleen genoegen nemen met het paspoort. Echter, het wordt veel gemakkelijker als men alles in bezit heeft. Naast vuistpand heeft u nog steeds het retentierecht (bij wet geregeld) en het recht van verkoop bij volmacht (algemene FNRS voorwaarden).  

   Opfok en africhting

Vooral in die situaties waarbij het betreffende paard langdurig onder de macht van de staleigenaar verblijft kan het vuistpand extra zekerheid bieden. Denk hierbij aan paarden in de opfok of paarden die enkele maanden in africhting staan. Voor pensionovereenkomsten kan het ook nuttig blijken, alhoewel in de praktijk dit vaak wat moeilijker uit te werken is. Pensionpaarden staan niet uitsluitend onder de macht van de staleigenaar, ook de eigenaar zelf kan over paard beschikken en zal het paard wellicht regelmatig mee het terrein af nemen voor bijvoorbeeld concoursen. 

   Paard op erf

Een clausule ter zekerheid van betaling  in een contract heeft alleen zin als het paard in de macht van de staleigenaar is. Geen van de bestaande middelen (volmacht, retentie of vuistpand) hebben zin als het paard van het erf is verdwenen! Zorg er bij dreigende conflicten dan ook voor dat het paard niet meegenomen kan worden.  

 

spacer
   Ondertekenen op afstand

Specifiek voor de opfokovereenkomst geldt dat de overeenkomst niet alleen door beider betrokken partijen ondertekend moet zijn maar dat daarnaast ook alle veulens van deze eigenaar moeten worden vermeld op de bijbehorende lijst (bijlage 2) en voorzien van een paraaf. In die gevallen dat de eigenaar van het veulen niet in de gelegenheid is persoonlijk te paraferen zou een (niet volledig sluitende) oplossing kunnen zijn om de lijst in te scannen, deze vervolgens naar de eigenaar te mailen met het verzoek die te paraferen en per email weer terug te zenden. Email en scan dienen dan samen te worden bewaard als bewijs van akkoord.

   Clausule

De clausule staat in de nieuwe contracten standaard opgenomen. Mocht u geen gebruik willen maken van het recht op vuistpand dan kunt u deze clausule verwijderen. Dan blijven het retentierecht en het recht van volmacht automatisch op het contract van toepassing. Voor de opfokovereenkomst is schrappen niet verstandig, gelet op de issues waarmee opfokbedrijven te maken krijgen. Voor alle overeenkomsten geldt dat de algemene voorwaarden moeten worden bijgevoegd en liefst ook geparafeerd.

 

   FNRS

Natuurlijk hopen we dat het niet nodig is, maar mocht u te maken krijgen met een dergelijke kwestie en daadwerkelijk willen overgaan tot maatregelen om uw vordering te innen, raadpleeg dan eerst uw accountmanager of de Ondernemersdesk van de FNRS.  Desgewenst kunnen wij u in contact brengen met de juiste personen bij onze juridische partner om een en ander in gang te zetten.

 

   Vragen?

Neem contact op met de FNRS via 088 - 02 24 300 of stuur een e-mail naar ondernemersdesk@fnrs.nl

spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer

Neem contact met ons op. Tel 088 02 24 300

spacer
spacer

Stuur een mail naar ondernemerszaken@fnrs.nl

spacer
spacer
spacer
© 2015 Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra. Afmelden voor deze nieuwsbrief.