Indien u deze nieuwsbrief niet kunt lezen, klik dan hier voor de online versie.
> Jaarplan 2016 bekend
> Vergoedingen van vrijwilligers
> Contributiebedrag FNRS Lidmaatschap 2016
spacer spacer
Van de ledenraad
19 november 2015

Op 3 november jongstleden vond in Ermelo de Ledenraadsvergadering van de FNRS plaats. De opkomst was groot! Bijna alle ledenraadsleden waren aanwezig om hun stem uit te brengen voor de nieuwe statuten, die daadwerkelijk vastgesteld zijn. Diegenen die niet aanwezig konden zijn hadden hun volmacht gegeven aan een collega. Adriaan Vonk nam aan het eind van deze vergadering afscheid van de FNRS. In deze mailing vindt u een kort verslag van de ledenraad en de daarbij behorende documenten. 


more
spacer
spacer
spacer
23 november 2015
In de nieuwe statuten zijn veranderingen zoals de nieuwe manier van kiezen en de inrichting van de regiovergaderingen vastgelegd. Deze kunt u op de website downloaden.
spacer
spacer
spacer
23 november 2015
Voor de ledenraad, het bestuur, de commissies en de regiovertegenwoordigers van de FNRS is een gedragscode opgesteld.
spacer
spacer
spacer
25 november 2015
De FNRS zal in 2016 verder gaan bouwen aan de versterking van haar kerntaken, namelijk: dienstverlening, branche-ontwikkeling en belangenbehartiging.
spacer
spacer
spacer
25 november 2015
De FNRS vindt het belangrijk dat haar leden voor de vergoedingen aan vrijwilligers de juiste richtlijnen hanteren.
spacer
spacer
spacer
25 november 2015
In 2016 gaat de contributie voor het FNRS Lidmaatschap niet omhoog. De nul-lijn wordt door de FNRS gehanteerd.
spacer
spacer
Regio Bijeenkomst Zuidoost Nederland
26
NOVEMBER
event more
Ga direct naar
Onze partners
line
home
home
line
    © 2015 Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra FNRS