FNRS spacer Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra spacer FNRS. Professioneel met paarden.
spacer
spacer
spacer
spacer

De FNRS houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de sector. Dit keer hebben wij een aantal onderwerpen waarvan wij het belangrijk vinden dat u hier als ondernemer van op de hoogte bent. In onderstaande nieuwsbrief vindt u drie uitgelichte artikelen die van invloed zijn op de hippische sector.

spacer
spacer
spacer
   FNRS-zetel in Sectorraad Paarden

In 2019 krijgt de FNRS een eigen zetel binnen het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP). Constans Manganas, voorzitter van de FNRS, zal de organisatie vertegenwoordigen. Met deze directe zetel worden de communicatielijnen korter en kan de FNRS haar inzet voor de belangen van haar leden verbreden.

 

De SRP behartigt de collectieve belangen van hippische organisaties in Nederland. De partijen die de SRP vormen zijn onderverdeeld in de categorieën sport, fokkerij en ondernemers. Tot voor kort was de FNRS indirect vertegenwoordigd via de Federatie van Nederlandse Hippische Brancheorganisaties (FNHB) en bestond het bestuur uit zes personen. De nieuwe zetel voor de FNRS vormt de zevende zetel in het bestuur.

 

De FNRS vertegenwoordigt een grote groep hippische ondernemers. Meepraten over de zes thema’s welzijn, gezondheid, onderwijs, ruimtelijke ordening en milieu, registratie en identificatie, sociaal, fiscaal en economische zaken is van groot belang. Het voordeel is tweeledig: de FNRS geeft haar leden een stem binnen het bestuur en tegelijkertijd doet de SRP haar voordeel met de kennis en ervaring van FNRS-leden. We kijken uit naar een mooie samenwerking!

   FNRS medeoprichter van Platform Ondernemende Sportaanbieders

In Nederland vindt 55% van alle sportactiviteiten plaats op de accommodaties van Ondernemende Sportaanbieders. Toch wordt deze groep ondernemers nauwelijks aan tafel uitgenodigd bij gemeenten, provincies en Rijksoverheid. De FNRS en een aantal andere vooruitstrevende brancheverenigingen in de sport vinden dat hier verandering in moet komen en besloten het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) op te richten. Het POS heeft voornamelijk als doel om de belangen van ondernemende sportaanbieders te behartigen en het uitwisselen van kennis en ervaringen met andere sportaanbieders.

 

De volgende organisaties zijn onderdeel van het POS:

 

1. FNRS

2. NVG;  Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties.

3. VeBON;   Vereniging van Buitensport Ondernemingen.

4. Sportfondsengroep (Sportfondsen Nederland bv)

5. HISWA;   Branchevereniging  voor ondernemers in de watersport.

6. NLactief;  Branchevereniging voor ondernemers in de fitnessbranche.

 

In totaal doen circa vijf miljoen Nederlanders aan sport, waarbij de fitnessbranche met 3,3 miljoen leden veruit de grootste is. Het wordt tijd dat deze grote groep ondernemers ook mee mag denken over beleid en wetgeving. Het POS kan oplossingen bieden voor vraagstukken van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 Bent u benieuwd waar het POS zich de komende periode op gaat focussen, lees dan verder via onderstaande knop.

> Lees hier verder
spacer
   Belangrijke wijzigingen binnen de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De FNRS heeft al jaren een samenwerking met Aon (voorheen met Meeùs). Hierbij was het altijd zo dat FNRS-leden profiteerden van een unieke regeling, namelijk 0 euro eigen risico op de aansprakelijkheid. Deze verzekering zorgde ervoor dat de risico’s voor de ondernemer aanzienlijk werden beperkt.

 

Ongevraagde verandering doorgevoerd

Helaas is onlangs gebleken dat de verzekeraar Achmea (Aon is de tussenpersoon) het eigen risico van de FNRS-polis heeft aangepast naar 2500 euro per gebeurtenis. De FNRS heeft uiteraard contact opgenomen met Aon om te vragen waar deze verandering opeens vandaag komt en hoe dit zonder overleg met de FNRS heeft kunnen plaatsvinden. De verandering blijkt te zijn doorgevoerd zonder dat Aon (en dus de FNRS) hiervan wisten. Wij begrijpen dat veel ondernemers hier verontwaardigd over zijn en ook de FNRS en Aon zijn behoorlijk teleurgesteld over deze gang van zaken.

Ondertussen is het eigen risico aangepast naar 1250 euro per gebeurtenis. Dit zien wij niet als halvering, maar nog steeds als een forse verhoging van het eigen risico naar 1250 euro. Naast de verhoging van het eigen risico heeft Achmea ook de premie verhoogd. Wij begrijpen dan ook dat onze leden hier erg ontevreden over zijn.

 

Verzekerbaarheid onder druk

Achmea geeft aan dat de verhogingen het gevolg zijn van het claimgedrag van de afgelopen jaren. Uit de tot nu toe bekende cijfers van de verzekeraar is gebleken dat er in 2017 en 2018 voor een aanzienlijk bedrag aan schades is geclaimd. Op dit moment wordt verder geanalyseerd waar deze claims precies vandaan komen en wat de hoeveelheid - en aard - van de claims zijn.

Het goed laten verzekeren van een hippisch bedrijf wordt daarmee een steeds grotere uitdaging. Zo zijn er al enkele verzekeraars, zoals Delta Lloyd en de Nationale Nederlanden, volledig gestopt met het verzekeren van hippische accommodaties. Zorgverzekeraars claimen steeds meer de aansprakelijkheid bij de houder van het paard. Voor manegebedrijven betekent dit dat zij, als eigenaar van het paard, wettelijk aansprakelijk zijn. Dit soort zaken maakt het voor ondernemers niet makkelijker om goed en betaalbaar verzekerd te zijn met hun bedrijf.

 

FNRS en Aon kijken naar toekomstbestendige oplossing

Wij snappen dat deze situatie een hoop onrust veroorzaakt bij onze leden, vooral over het toekomstperspectief op het gebied van verzekeringen van hippische bedrijven. De FNRS en Aon onderzoeken op dit moment de mogelijkheden om een toekomstbestendige oplossing te bieden, zodat ondernemers hun bedrijf met plezier kunnen blijven runnen. Ook worden de schades van de afgelopen jaren met elkaar vergeleken en wordt er gekeken of er misschien een oplossing te vinden is door middel van preventie.


Tot slot kijkt de FNRS wat de mogelijkheden zijn om via Sectorraad Paarden de lobby op dit onderwerp te versterken met als doel om de paardensport verzekerbaar en betaalbaar te houden.

   Vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen deze nieuwsbrief nog vragen heeft. U kunt deze stellen aan de Ondernemersdesk via 088-02 24 300 of via ondernemersdesk@fnrs.nl .

spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer

Tel. 088 02 24 300

spacer
spacer

Stuur een mail naar ondernemersdesk@fnrs.nl

spacer
spacer
spacer
© 2015 Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra. Afmelden voor deze nieuwsbrief.