Waarom een welzijnskeurmerk?

Gelukkig kent de paardensector veel betrokken ondernemers die het welzijn van hun dieren hoog in het vaandel hebben staan. Echter zijn er ook een aantal bedrijven waar nog hoop ruimte voor verbetering is.

In de paardensector zijn ondernemers zelf in de positie om het beeld over paardenwelzijn bij de klant te verbeteren. Hiervoor is het Keurmerk Paard en Welzijn een handig hulpmiddel. Het Keurmerk Paard en Welzijn levert bedrijven nu een praktische systematiek voor het streven naar paardenwelzijn. De criteria en beoordelingen in het Keurmerk Paard en Welzijn is wetenschappelijk onderbouwd en wordt ondersteund door de Sectorraad Paarden en de belangrijkste organisaties in de paardensector, waaronder de FNRS. Een keurmerk geeft paardenliefhebbers het vertrouwen dat de paarden in goede handen zijn. Paardeneigenaren kunnen er dan bewust voor kiezen om hun paard te stallen op een bedrijf die het Keurmerk Paard en Welzijn heeft behaald.

Richtlijnen

Mogelijk bent u al bekend met de ‘Vijf Vrijheden’ van Brambell. Dierenwelzijn wordt vaak getoetst aan de hand van deze ‘Vijf Vrijheden’. Wanneer aan deze vrijheden wordt voldaan hebben dieren een goed welzijn. De vijf vrijheden zijn:
            1. dieren zijn vrij van honger en dorst
            2. dieren zijn vrij van ongemak
            3. dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte.
            4. dieren zijn vrij van angst en stress
            5. dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen

In het Europese onderzoeksproject Welfare Quality® uit 2010 is een breed gedragen meetsystematiek ontwikkeld. Deze systematiek borduurt voort op de ‘Vijf vrijheden voor het dier’. Aan de hand van het raamwerk van Welfare Quality kunnen op een gestructureerde wijze welzijnsmetingen verricht worden. Het KPW is gebaseerd op het Welfare Qualty® systeem. Dit houdt in dat het welzijn wordt geëvalueerd volgens de vier uitgangspunten:
            1. goede voeding
            2. goede huisvesting
            3. goede gezondheid
            4. gepast gedrag

Tijdens een inspectie wordt uw bedrijf en de paarden voor deze vier uitgangspunten getoetst op verschillende criteria. Voor deze criteria worden zowel omgevingsvariabelen als diervariabelen bekeken. De keuringen en inspecties worden uitgevoerd door ervaren paardendierenartsen die extra zijn opgeleid voor een eenduidige beoordeling volgens de criteria van het KPW.

Handleiding keurmerk Paard en Welzijn

De Commissie van Deskundigen van het Keurmerk Paard en Welzijn heeft een handleiding beschikbaar gesteld om de eisen van en het idee achter het keurmerk toe te lichten en te verduidelijken. Hiermee wordt voor iedereen begrijpelijk wat er nodig is om het welzijn van paarden te waarborgen. Het KPW is bedoeld als adviserend evaluatiesysteem. Het is dus niet alleen een checklist, maar ook een handvat om mensen bewust te maken van het belang van paardenwelzijn en een hulpmiddel om nieuwe kennis te verspreiden. Tevens stimuleert het keurmerk verbeteringen omtrent paardenwelzijn. 

Kosten

De kosten van het keurmerk zijn afhankelijk van het aantal paarden dat u op uw bedrijf heeft staan. Deelnemende bedrijven sluiten een overeenkomst af met Stichting Welzijn Paard voor minimaal drie jaar. De exacte kosten voor het aangaan van het keurmerk vindt u op de website.

Meer weten?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor het KPW of hoe u de haalbaarheid kunt vergroten? Wij helpen u graag met het doorlopen van de eisen en voorzien u waar nodig van adviezen. Kijk voor meer informatie over het keurmerk en de aanvraagprocedure op www.keurmerkpaardenwelzijn.nl.