Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra FNRS. Professioneel met paarden.
RI&E

Een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een verplichting vanuit de arbeidsomstandighedenwet. Elk bedrijf met werknemers moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schadelijk is voor de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek moet schriftelijk worden vastgelegd en heet een RI&E.

manege-2.png
Terug naar Arbo & RI&E